P

סרט תדמית לעיריית אריאל

 

סרט תדמית לעיריית אריאל.

 

הסרט הופק עבור הקרן לפיתוח אריאל ומשמש להגברת המודעות בארץ ובעולם לעיר וליחודיות שלה.

 

ראש העיר (ז"ל) רון נחמן הספיק לקחת חלק בסרט שבועות לפני מותו.